Úvod

Cvičiaci: Pavol Marák, Vladislav Novák, Dominik Pružinský

Dôležité informácie

Táto stránka slúži ako hlavný zdroj informácií k cvičeniam/zadaniam z predmetu Programovacie techniky. Oficiálne znenie podmienok absolvovania predmetu + organizačné informácie + študijné materiály nájdete na stránke predmetu na webe ÚIM (prednášajúci Dr. rer. nat. Martin Drozda).

Zadania

Body za cvičenia sa dajú získať len za samostatne vypracované a riadne odovzdané domáce zadania. Za zadania je možné získať maximálne 40 bodov. Predpokladaný počet zadaní počas semestra je 10 (zmeny sú vyhradené). Predpokladaný počet bodov za každé zadanie je 4 body (zmeny sú vyhradené). Na získanie zápočtu je nutné získať zo zadaní minimálne 20 bodov. Zadania budú automatizovane hodnotené. Každé zadanie je možné odovzdať neobmedzený počet krát bez bodovej penalizácie (neodporúčame nechať si odovzdávanie na poslednú chvíľu). Body sa počítajú za posledné riadne odovzdané riešenie.

Odovzdávací formulár pre zadania

Harmonogram zadaní

Zadanie Termín odovzdania Počet bodov
Zadanie 1 3. 10. 2021, 23:59 4 body
Zadanie 2 10. 10. 2021, 23:59 4 body
Zadanie 3 17. 10. 2021, 23:59 4 body
Zadanie 4 24. 10. 2021, 23:59 4 body
Zadanie 5 31. 10. 2021, 23:59 4 body
Zadanie 6 7. 11. 2021, 23:59 4 body
Zadanie 7 14. 11. 2021, 23:59 4 body
Zadanie 8 21. 11. 2021, 23:59 4 body
Zadanie 9 28. 11. 2021, 23:59 4 body
Zadanie 10 12. 12. 2021, 23:59 4 body

Poznámka: Termíny odovzdania ďalších zadaní budú spresnené neskôr.

Cvičenia a konzultácie

Cvičenia a konzultácie budú prebiehať celý semester online prostredníctvom Microsoft Teams. Kód na pripojenie sa k tímu vám bol odoslaný e-mailom na školskú adresu. Cvičenia budú prebiehať v utorok v čase 11:00-13:00. Individuálne konzultácie k výsledkom hodnotenia vašich odovzdaných riešení budú prebiehať v utorok v čase 13:00-15:00. Individuálne konzultácie sú nepovinné.